Skip links

Sıcaklık İzleme ve Algılama

Sıcaklığa Duyarlı Aşıları, Biyolojik Maddeleri ve Gıdaları İzleyin

Temptime® tarafından üretilen Zebra sıcaklık izleme ve algılama cihazları depolama, nakliye, işleme ve kullanım sırasında aşıların, biyolojik maddelerin ve gıda ürünlerinin yapısını ve ekonomik değerini korumanıza yardımcı olmak için gereken bilgileri sağlar.

Aşılar, biyolojik maddeler ve gıdalarda sıcaklık aralığı, nem seviyesi, ışığa maruziyet gibi çevresel parametreler, mevzuata uygunluk sağlamanın yanı sıra, ürün etkililiği ve son kullanıcı güvenliği amacıyla sıkı kontrol edilmelidir.

Zebra cihazları ilaç, biyoteknoloji, kan bankaları, acil tıbbi hizmetler, gıda dağıtımı ve diğer alanlarda ürünlerinizin kalitesinin korunması açısından kritik önem taşıyan ortam sıcaklıklarını izler.

Isı Göstergeleri

Zaman-sıcaklık göstergeleri ve eşik ısı göstergeleri, sıcaklığa duyarlı ürünler aşırı ısıya maruz kaldığında sabit kalan bir görsel işaret sunar.

Donma Göstergeleri

FREEZEmarker® kolay okunan donma göstergeleri, sıcaklığa duyarlı ürünlerdeki donma olaylarında görsel bir işaret sunar.

Elektronik Sıcaklık Sensörleri

Depolardaki ve gönderilerdeki ürünlerin sıcaklığa maruziyetini izlemek için Zebra’nın kablosuz, Bluetooth® özellikli taşınabilir elektronik sensör portföyünden faydalanın.

Kan Sıcaklık Göstergeleri

Safe-T-Vue® kan sıcaklığı göstergeleri, mevzuata uyum sağlamak için kan ürünleri, plazma ve ES’ler 6°C veya 10°C’ye ulaştığında veya bu eşikleri aştığında görsel bir işaret sunar.

Nakliye Sıcaklık Göstergeleri

Zebra’nın TransTracker® ve Elektronik Sıcaklık Sensörleri sayesinde sıcaklığa duyarlı ürünleri, üreticiden dağıtıcıya, hastaneden kliniğe; eczaneden hastaya veya son kullanıcıya kadar soğuk zincir lojistiğinin tamamında izleyin.

Gıda Sıcaklık Göstergeleri

Fresh-Check® gıda sıcaklığı göstergeleri, gıdaların tazeliğini etkileyebilecek sıcaklıklara maruz kalma durumunda görsel bir işaret sunar.

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz.
Nasıl Yardımcı Olabilirim?